ΧΗΜΕΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ.

1234567891011121314
Across
 1. 1. τα άτομα που έχουν τον ίδιο ατομικό αλλά διαφορετικό μαζικό αριθμό.
 2. 4. τα σώματα που σχηματίζονται κατά την αντίδραση
 3. 8. το μικρότερο σωματίδιο ενός στοιχείου, που μπορεί να πάρει μέρος στο σχηματισμό χημικών ενώσεων.
 4. 10. η τάση του ατόμου στοιχείου να έλκει ηλεκτρόνια.
 5. 11. Τα στοιχεία της VIIA ομάδας του περιοδικού πίνακα.
 6. 13. τα σώματα που έχουμε αρχικά, πριν ξεκινήσει η αντίδραση
 7. 14. στις ενώσεις του έχει πάντοτε αριθμό οξείδωσης ίσο με -1.
Down
 1. 2. το πηλίκο της μάζας προς τον αντίστοιχο όγκο.
 2. 3. η αντίδραση ενός οξέος με μία βάση
 3. 5. είναι ο χημικός δεσμός όταν δύο γειτονικά άτομα κατέχουν από κοινού ένα ζευγάρι ηλεκτρονίων.
 4. 6. το ποσό της ύλης που περιέχεται σε μία ουσία.
 5. 7. αυξάνει την ταχύτητα της αντίδρασης, χωρίς να καταναλώνεται.
 6. 9. είναι ο χώρος που καταλαμβάνει ένα σώμα.
 7. 12. το προϊόν της αντίδρασης ενός οξέος με μία βάση.