ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ

1234567891011121314151617
Across
 1. 4. πίστευε και μη.......
 2. 7. έρευνα.......,γίνεται από μια εταιρεία για να μελετήσει τις προτιμήσεις των καταναλωτών
 3. 9. χώρος όπου γίνονται έρευνες
 4. 10. επιστήμη που γίνονται έρευνες για κατασκευή νέων υλικών
 5. 14. διαδικασία που κάνουμε με τα διάφορα όργανα μέτρησης
 6. 16. γίνονται και τέτοιες έρευνες και δε θα μάθουμε ποτέ τα αποτελέσματά τους
 7. 17. επιστήμη που γίνονται έρευνες για να μελετήσουν την συμπεριφορά των κυττάρων
Down
 1. 1. έρευνα σχετικά με τις διατροφικές προτιμήσεις των ανθρώπων
 2. 2. ερευνά την εξέλιξη και συγγένεια των γλωσσών
 3. 3. πλήθος ανθρώπων όπου γίνεται μια δημοσκοπική έρευνα
 4. 5. ερευνά σε μια ανασκαφή
 5. 6. ο πραγματοποιών την έρευνα
 6. 8. έρευνα στο τόπο του ατυχήματος
 7. 9. ...............συνθήκες πρέπει να υπάρχουν μέσα στο εργαστήριο για να είναι αξιόπιστη μια έρευνα
 8. 11. έρευνα που μετατρέπει τα αποτελέσματα της βασικής έρευνας σε προϊόν
 9. 12. επιστήμη που ερευνά την ηλεκτρική αγωγιμότητα των υλικών
 10. 13. ..........ακριβείας,απαιτούνται για να έχουμε ακριβείς μετρήσεις στο εργαστήριο
 11. 15. έρευνα για την διελεύκανση μιας ληστείας