ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

1234567
Across
  1. 4. Μεταφέρει πολλούς επιβάτες και κάνει στάσεις.
  2. 6. Έχει δύο ρόδες. Το χρησιμοποιούν και παιδιά.
  3. 7. Κινείται σε ράγες.
Down
  1. 1. Το μεταφορικό μέσο κάθε οικογένειας.
  2. 2. Κινείται στη θάλασσα.
  3. 3. Έχει φτερά και πετάει.
  4. 5. Υπόγειο τρένο στην Αθήνα.