Αρχαίο ελληνικό θέατρο

12345678910111213141516171819202122232425262728
Across
 1. 2. ενημέρωση των θεατών πριν τις παραστάσεις
 2. 4. τα τμήματα των εδωλίων ανάμεσα στις κλίμακες
 3. 5. χορηγίες πλουσίων για ανέβασμα θεατρικών παραστάσεων
 4. 10. οριζόντιοι διάδρομοι που χώριζαν το κοίλο σε τρία μέρη
 5. 13. υψηλά υποδήματα
 6. 16. δύο πλευρικές δίοδοι της ορχήστρας
 7. 17. κάλυμμα προσώπου
 8. 19. γερανός που εμφάνιζε τους από μηχανής θεούς
 9. 20. μάλλινο ένδυμα μάντεων
 10. 21. κυκλικός χώρος προορισμένος για το χορό
 11. 23. εξώστης κοντά στη στέγη όπου παρουσιάζονταν οι Θεοί
 12. 25. ξύλινοι πρισματικοί στύλοι πάνω στους οποίους στερεώνονταν ζωγραφικοί πίνακες
 13. 26. εισιτήριο
 14. 27. δέρμα ζώου για την παραγωγή του ήχου της βροντής
 15. 28. χώρος των υποκριτών
Down
 1. 1. τιμητικά καθίσματα
 2. 3. αντίτιμο εισιτηρίου
 3. 6. καθίσματα
 4. 7. παραγεμίσματα κάτω από τα ρούχα
 5. 8. τροχοφόρο δάπεδο πάνω στο οποίο παρουσίαζαν τους νεκρούς
 6. 9. παραγεμίσματα στο στήθος
 7. 11. ξύλινα καθίσματα
 8. 12. το κατακάθι του κρασιού
 9. 14. λευκή σκόνη για την κάλυψη των προσώπων
 10. 15. μέρος προορισμένο για τους θεατές
 11. 17. παραγεμίσματα στην κοιλιά
 12. 18. σκεπασμένα θέατρα
 13. 22. υπάλληλοι του κράτους εφοδιασμένοι με ραβδιά για την τήρηση της τάξης
 14. 23. βωμός του Διονύσου στη μέση της ορχήστρας
 15. 24. εργολάβος του θεάτρου