Γενέθλια

1234567
Across
  1. 2. Είναι πάνω στο γλυκό και μας δείχνουν την ηλικία
  2. 6. Έτσι λέγεται το γλυκό της ημέρας
  3. 7. Με αυτούς γιορτάζουμε τα γενέθλιά μας
Down
  1. 1. Είναι συνήθως χρωματιστά και στρογγυλά και στολίζουν το
  2. 3. Αριθμός που δείχνει πόσα χρόνια πέρασαν από τη γέννησή μας
  3. 4. Το διοργανώνουμε για να περάσουμε καλά
  4. 5. Μας το χαρίζουν οι φίλοι μας