ΑΡΧΑΙΑ ΣΠΑΡΤΗ

123456789101112
Across
 1. 2. Αυτοί διοικούσαν το κράτος της Σπάρτης
 2. 6. Πρώτος βασιλιάς της Σπάρτης
 3. 8. Αυτοί ήταν πολύ αυστηροί στο σπαρτιατικό κράτος
 4. 9. Ο ποταμός της Σπάρτης
 5. 10. Καλλιεργούσαν τη γη στην αρχαία Σπάρτη
 6. 12. Έφτιαξε αυστηρούς νόμους
Down
 1. 1. Η συνέλευση του λαού στην αρχαία Σπάρτη
 2. 3. στρατιώτες παραταγμένοι ο ένας δίπλα στον άλλο
 3. 4. Ίδρυσαν το κράτος της Σπάρτης
 4. 5. Αυτός ήταν αρχηγός του στρατού της Σπάρτης σε καιρό πολέμου
 5. 7. Με αυτό ασχολούνταν κυρίως οι περίοικοι
 6. 11. ……..ζωμός(φαγητό από χοιρινό κρέας)