Ανακύκλωση (συμπληρώστε με κεφαλαία γράμματα)

12345678
Across
  1. 2. Τι χρώμα είναι ο μεγάλος κάδος της γενικής ανακύκλωσης?
  2. 4. ... είναι η διαδικασία με την οποία επαναχρησιμοποιούνται διάφορα υλικά.
  3. 6. Τα βασικά είδη της ανακύκλωσης είναι γυαλί, αλουμίνιο, πλαστικό και ....
  4. 7. Με την ανακύκλωση των προϊόντων γίνεται εξοικονόμηση...
Down
  1. 1. Το ποτήρι είναι κατασκευασμένο από...
  2. 2. Στον κάδο ΑΦΗΣ που υπάρχει στα σχολεία μπορούμε να ανακυκλώνουμε τις...
  3. 3. Στις 5 Ιουνίου είναι η παγκόσμια ημέρα για το...
  4. 5. ...ανακύκλωσης. Εκεί βάζουμε τα ανακυκλώσιμα
  5. 8. Το κουτάκι του αναψυκτικού είναι φτιαγμένο από...