เมืองหลวงทั่วโลก

12345678910111213141516171819
Across
 1. 4. เมืองเจ้าของย่านชิบูย่า
 2. 5. เมืองหลวงที่อยู่สูงสุด
 3. 7. เมืองหลวงของประเทศคู่แข่งอเมริกา
 4. 10. เมืองที่มีบิ๊กเบน
 5. 13. เมืองหลวงที่เป็นต้นกำเนิดศาสนาพุทธ
 6. 14. เมืองของประเทศที่ส่งออกแกะเยอะ
 7. 15. เมืองหลวงของประเทศที่มีบุเรงนอง
 8. 16. เมืองที่มีหอไอเฟล
 9. 17. แหล่งกำเนิดอารยธรรมกรีกโรมัน
 10. 19. เมืองที่มีของขึ้นชื่อเป็นพิซซ่า
Down
 1. 1. เมืองหลวงของประเทศที่กินเฝอ
 2. 2. เมืองต้นตำหรับชานมไข่มุก
 3. 3. ที่ตั้งลุ่มแม่นำ้แอมะซอน
 4. 4. แหล่งกำเนิดผู้ชายหลายคนในKpop
 5. 6. เมืองหลวงของประเทศที่มีจิงโจ้
 6. 8. ขีวิตดีดีที่ลงตัว
 7. 9. ที่ตั้งนครวัด-นครธม
 8. 11. ชื่อเพลงที่CammilaCabelloร้อง
 9. 12. ที่ตั้งมหาวิหารเซนต์บราซิล
 10. 18. เมืองหลวงของประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องมีดพับ