татар теле

12345678910111213141516171819202122
Across
 1. 5. эш-хәрәкәтне белдерүче сүз төркеме
 2. 6. үткән заман фигыле
 3. 10. татарчага тәрҗемә ителүче ай исеме
 4. 12. авырганда чәйгә салып эчәсең
 5. 13. классташ сүзенең тәрҗемәсе
 6. 19. шатлануның антонимы
 7. 20. китапларны кайдан алырга була
 8. 21. тукай туган район
 9. 22. сан сүз төркеме соравы
Down
 1. 1. 28-29 көнле ай
 2. 2. предмет билгесен белдерә
 3. 3. куануның синонимы
 4. 4. иң якын кеше
 5. 7. тукайныың кушаматы
 6. 8. иярчен кисәк
 7. 9. йолдызлык
 8. 11. төсне белдерүче кушма сыйфат
 9. 14. кара тәнле халык
 10. 15. мебель сүзенең тәрҗемәсе
 11. 16. баш кисәк
 12. 17. язны алып килүче кош
 13. 18. "Туган тел" шигыренең авторы