Άγιοι Ανδρέας, Βαρβάρα και Σάββας

12345678910
Across
 1. 5. Η Αγία Βαρβάρα είναι προστάτις του...
 2. 8. Σε αυτή την πόλη μαρτύρησε ο Απόστολος Ανδρέας.
 3. 9. Ονομάζεται έτσι ο Άγιος Σάββας.
 4. 10. Ονομάζεται ο Απόστολος Ανδρέας.
Down
 1. 1. Είναι η Αγία Βαρβάρα.
 2. 2. Ο Άγιος Σάββας μόνασε στο κοινόβιο του Οσίου...
 3. 3. Το επάγγελμα του Αποστόλου Ανδρέα.
 4. 4. Ο Μέγας ... ονόμαζε τον Άγιο Σάββα "παιδαριογέροντα".
 5. 5. Ο αδερφός του Αποστόλου Ανδρέα.
 6. 6. Ένας ... σκότωσε τον δήμιο της Αγίας Βαρβάρας.
 7. 7. Η Αγία Βαρβάρα αποκεφαλίστηκε από τον ίδιο της τον...