Χριστουγεννιάτικο σταυρόλεξο

123456
Across
  1. 4. ειναί κοντοί και γελαστοί του Αη Βασίλη βοηθοί ....
  2. 5. Τώρα με τον κορωνοϊό δεν θα γίνουν .....
  3. 6. Ο Αη Βασίλης με ....θα φέρει τα δώρα στα παιδιά
Down
  1. 1. φέτος τα .... θα είναι διαφορετικά
  2. 2. δεν λέμε πια και αυτό δεν είναι καλό για τα παιδιά
  3. 3. Η Πρωτοχρονιά θα μπει .....