ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

1234567891011121314151617181920
Across
 1. 4. Έτσι λεγόταν πριν η αυτοκρατορία
 2. 5. Ανακάλυψε τον Τίμιο Σταυρό
 3. 6. Η πρωτεύουσα του Βυζαντίου
 4. 11. Δημιούργησε την Βυζαντινή αυτοκρατορία
 5. 14. Αγία …
 6. 16. Η γυναίκα του Ιουστινιανού
 7. 18. Ήταν το Κυριλλικό
 8. 19. Η μάχη για την αναστήλωση των εικόνων
 9. 20. Είχαν βασιλιά τους τον Σαμουήλ
Down
 1. 1. Ήταν το "... Πυρ"
 2. 2. Αλλιώς η Κωνσταντινούπολη
 3. 3. Συμμάχησαν με τους Αβάρους
 4. 7. Ήταν η "στάση του …"
 5. 8. Έδωσε εντολή να χτιστεί η Αγία Σοφιά
 6. 9. Εκεί γίνονταν αγώνες με άρματα
 7. 10. Αθλητικά σωματία της εποχής
 8. 12. Η Αγια Σοφία είχε μεγάλο και θαυμαστό…
 9. 13. Ο Κύριλλος τους έφτιαξε το αλφάβητο
 10. 15. Ήταν οι Σαρακηνοί πειρατές
 11. 17. Κατέβηκαν από τη Σκανδιναβική χερσόνησο