Μυθικά πλάσματα

12345678910
Across
  1. 1. είναι μικρές με φτερά και κάποιες κάνουν μαγικα
  2. 3. έχουν μεγάλα αυτιά,φτιάχνουν δώρα Χριστουγένων
  3. 4. πετούν σε μια σκούπα και έχουν,μαγικό ραβδί.
  4. 7. είναι άλογα με ενα κέρατο.
  5. 9. έχει σώμα,κεφάλι γύπα και πόδια,ουρα λιονταριού.
  6. 10. έχει πόδια αλόγου και σώμα ανθρώπου.
Down
  1. 2. έχει φτερά και βγάζει φωτιά.
  2. 5. είναι μισές άνθρωποι και μισές ψάρια.
  3. 6. είναι γυναίκες με ουρά ψαριού,παρασύρουν ναυτες.
  4. 8. έχει ένα μάτι και είναι τεράστιος