Τα Ζώα

1234567
Across
  1. 3. κηνηγάει σε αγέλες
  2. 4. δαγκώνει
  3. 6. Περημένει υπομονετικα
Down
  1. 1. Πηδάει Ψηλά
  2. 2. Τρέχει γρήγορα
  3. 5. Τσιμπάει πολύ
  4. 7. κολημπάει γρήγορα