Το σταυρόλεξο της φωτιάς

12345678
Across
  1. 4. Έρχεται όταν τηλεφωνούμε στο 199
  2. 5. Όπου υπάρχει.....υπάρχει και φωτιά
  3. 7. Ένα από τα τρία στοιχεία του τριγώνου της φωτιάς
  4. 8. Αυτός δυναμώνει την φωτιά
Down
  1. 1. Έτσι προκαλεί φωτιά το ηλεκτρικό κύκλωμα
  2. 2. Δεν το πετάμε αναμμένο στο δάσος
  3. 3. Μπορεί να προκαλέσουν φωτιά στο δάσος
  4. 6. Με αυτόν μπορούμε να σβήσουμε τη φωτιά