ΜΟΝΗ ΛΑΖΑΡΙΣΤΩΝ

1234567
Across
  1. 3. Η Μονή Λαζαριστών βρίσκεται στην περιοχή της...
  2. 4. Μονή σημαίνει...
  3. 5. Τα κτίρια τα ειχχαν φτιαξει πολύ παλιά για να φιλοξενήσουν και...
  4. 7. Στο παιχνίδι που έπαιξε ο συμμαθητής σας έφτιαξε ένα τέτοιο γλυπτό.
Down
  1. 1. Έτσι λέγεται η σχολή που υπάρχει εδώ για όσους θέλουν να γίνουν ηθοποιοί.
  2. 2. Τόσα θέατρα υπάρχουν στη Μονή Λαζαριστών.
  3. 3. Και τέτοιες γίνονται στη Μονή Λαζαριστών.
  4. 4. Δίπλα στη Μονή υπάρχει κι ένα ....Μοντέρνας Τέχνης.
  5. 6. Κάθε χρόνο γίνεται και ένα ...που μαζεύει πολύ κόσμο.