Βασικές Έννοιες Πληροφορικής

12345678
Across
  1. 3. προκύπτει από την επεξεργασία των δεδομένων
  2. 5. μηχανή που επεξεργάζεται δεδομένα
  3. 6. το όνομα του μαθήματος μας
  4. 8. ο υπολογιστής στα αγγλικά (με ελληνικούς χαρακτήρες)
Down
  1. 1. Tα στοιχεία που χρησιμοποιούμε για επεξεργασια
  2. 2. Ο χώρος που κάνουμε το μάθημα της πληροφορικής
  3. 4. Μηχανή που απεικονίζεται στην εικόνα 1.2
  4. 7. το λειτουργικό σύστημα που έχουν οι υπολογιστές του εργαστηρίου πληροφορικής