Η Βασιαλεία Του Όθωνα Ανθή!!

1234567
Across
  1. 1. Οι Βαυαροι επιχήρησαν να οργανώσουν το κράτο με εκπαίδευση, διοίκηση,οικονομία και...
  2. 5. Απο εκεί καταγώταν ο Όθωνας.
  3. 7. Ήταν πατέρασ του Όθωνα.
Down
  1. 2. Μετεφεραν την προτεύσα απο το ναύπλιο στην ...
  2. 3. Η πρώτη εμπορική συμφωνία έγινε ανάμεσα στην Ελλάδα και την ... Αυτοκρατορία
  3. 4. Φτάνει στο ... τον Ιανουάριο του 1833.
  4. 6. Πόσουσ αντιβασιλείσ παίρνει μαζί του?