КРЪСТОСЛОВИЦА

12345678
Across
  1. 3. Коя географска област е вдъхновение за писателя?
  2. 5. Кой изрича думите: "Боже, колко мъка има по тоя свят..."
  3. 6. Кое животно е символ на надеждата и спасението в "По жицата"
  4. 8. Как се казва бащата на болното момиче от "По жицата"?
Down
  1. 1. Кое е родното място на Йовков?
  2. 2. Какво по жанр е произведението "По жицата"?
  3. 4. Кой поет предрича бъдещето на Йовков като писател?
  4. 7. Какво значение носи името Серафим?