Γραμματική Λατινικών

12345678910111213
Across
 1. 6. Αιτιατική πληθ. (oraculum)
 2. 7. Απαρέμφατο Ενεστώτα (gaudeo)
 3. 10. Δοτική Πληθυντικού (filia)
 4. 11. Αιτιατική Ενικού (terra)
 5. 13. α' πληθ. Παρατατικού Ε.Φ (habeo)
Down
 1. 1. α΄ πληθ. Παρατατικού (noceo)
 2. 2. β' πληθ. Ενεστώτα (urgeo)
 3. 3. α΄ ενικό Παρακειμένου (placeo)
 4. 4. Γενική Ενικού στο ίδιο γένος (quae)
 5. 5. Γενική πληθ. (deus)
 6. 8. Δοτική Ενικού στο ίδιο πρόσωπο (se)
 7. 9. Σουπίνο (libero)
 8. 12. γ΄ ενικό Ενεστώτα (sum)