Ήρωες της 25ης Μαρτίου

1234567
Across
  1. 4. Ο Κωνσταντίνος
  2. 5. Ο Θεόδωρος
  3. 6. Η Λασκαρίνα
  4. 7. Ο Γεώργιος
Down
  1. 1. Ο Τουρκοφάγος
  2. 2. Ο Ανδρέας
  3. 3. Η Μαντώ