25.

12345678910
Across
  1. 3. Etkin ve sorumlu bir vatandaş olmamızı amaç edinen ilköğretimde okutulan derstir
  2. 5. Bir olayın birden fazla neden ve sonucunun olabilmesidir
  3. 8. Bireyin ait olduğu grup veya kurumlarda üstlendiği görevlere denir
  4. 10. Aynı topraklar üzerinde yaşayan ve aynı devlete vatandaşlık bağı ile bağlı bireylere denir
Down
  1. 1. Bireyin yaptığı davranışların sonucunu üstlenmesidir
  2. 2. Haklarını ve sorumluluklarını bilen buna göre hareket eden vatandaşa denir
  3. 4. Ortak bir amaç için bir araya gelen en az iki kişiden oluşan topluluktur
  4. 6. Meydana gelen olup biten duruma denir
  5. 7. Toplumu oluşturan insanlardan her birine denir
  6. 9. Hukuk düzeninin kişilere tanımış olduğu yetkidir