หน่วยที่ 3 การทำธุรกรรมในธุรกิจดิจิทัล

1234567891011121314151617181920212223242526
Across
 1. 6. Book หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีลักษณะแบบหนังสือสื่อหลากหลาย
 2. 8. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีลักษณะแบบหนังสือตำรา
 3. 9. บัญชีเงินฝาก
 4. 13. Books หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีลักษณะแบบไซเบอร์สเปซ
 5. 15. Time แบบเรียลไทม์
 6. 16. ดอกเบี้ย
 7. 20. รายการเดินบัญชีของลูกค้าธนาคาร
 8. 21. พร้อมเพย์
 9. 22. Picture Books หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีลักษณะแบบหนังสือภาพเคลื่อนไหว
 10. 24. Society ธุรกิจดิจิทัลและสังคมไร้เงินสด
 11. 26. Electronic Booksหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีลักษณะแบบหนังสืออัจฉริยะ
Down
 1. 1. Book หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีลักษณะแบบหนังสือเชื่อมโยง
 2. 2. การฝาก
 3. 3. marketplace แหล่งซื้อขายสินค้าและบริการออนไลน์
 4. 4. เช็ค
 5. 5. การถอน
 6. 7. Book สมุดเงินฝากธนาคาร
 7. 10. Books หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีลักษณะแบบเสียง
 8. 11. Electronic Books หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีลักษณะแบบสื่อหนังสือทางไกล
 9. 12. บล็อก
 10. 14. Card บัตรเครดิต
 11. 17. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีลักษณะแบบสื่อประสม
 12. 18. Card บัตรเดบิต
 13. 19. คลังสินค้าบนโลกออนไลน์
 14. 23. ยอดคงเหลือ
 15. 25. Picture Book หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีลักษณะแบบหนังสือภาพนิ่งหรืออัลบั้มภาพ