Νίκος Α3 πληροφορική

12345
Across
  1. 1. Η Μηχανή που χρησιμοποιούμε σήμερα για την επεξεργασία δεδομένων είναι...
  2. 4. Το πρώτο βήμα στην επεξεργασία δεδομένων είναι...
  3. 5. Με αυτά κάνουμε επεξεργασία
Down
  1. 2. Ο υπολογιστής κάνει πάντα αλάνθαστες αριθμητικές...
  2. 3. Είναι τα αποτελέσματα που παίρνουμε από την επεξεργασία δεδομένων και μας δίνουν κάποια καινούρια γνώση.