An Nollaig

123456789101112131415
Across
 1. 4. Cá bhfuair Iósaf agus Muire lóistín?
 2. 5. Cad a chonaic na Trí Ríthe sa spéir?
 3. 8. Cé a thug uan mar bhronntanas d'Íosa?
 4. 9. Cé a rugadh Lá Nollag?
 5. 12. An post a bhí ag Iósaf.
 6. 13. Feoil na Nollag.
 7. 15. Cé a bhí ag tabhairt aire do na caoirigh?
Down
 1. 1. Cá raibh Muire agus Iósaf ina gcónaí?
 2. 2. Thaistil Muire ar _____ go Beithil.
 3. 3. An t-aingeal a tháinig chuig Muire.
 4. 6. Cé mhéad rí a thug cuairt ar Íosa?
 5. 7. Ceann de na bronntanais a thug na Trí Ríthe d'Íosa.
 6. 10. Tagann Daidí na Nollag ______ an tsimléir.
 7. 11. Crochann tú maisiúcháin ar am Nollag.
 8. 12. Crochann tú iad agus cuireann Daidí na Nollag bronntanais iontu.
 9. 14. Cad a bhí ó Mhuire agus Iósaf i mBeithil?