Anagramska križaljka

12345678910111213
Across
 1. 3. skupina svirača s dirigentom (an. RASTE KOR)
 2. 6. glazbeni instrument (an. BARUT)
 3. 7. premetaljka (an. GRANAMA)
 4. 8. vrsta nastambe (an. KOBILA)
 5. 10. sportski rekvizit (an. TOPLA)
 6. 11. natrpati (an. NARUGATI)
 7. 13. činiti lošim (an. VIRKATI)
Down
 1. 1. doći na neko mjesto (an. ODLAZAK)
 2. 2. skupina (an. PRUGA)
 3. 4. sići s nekog mjesta (an. ZALISAK)
 4. 5. strana svijeta (an. KOSTI)
 5. 8. planina u RH (an. KLINKA)
 6. 9. vrsta kukca (an. REPTIL)
 7. 12. vrsta ptice (an. ODAR)