Animal

123456789101112131415161718192021222324
Across
 1. 3. สัตว์ที่บินได้
 2. 6. นกมีหู หนูมีปีก
 3. 7. สัตว์ที่อาศัยอยู่ในออสเตรเลีย
 4. 10. ชื่อยู่บนฟ้าตัวอยู๋ในน้ำ
 5. 13. ชอบกินน้ำผิ้ง
 6. 14. หาจ้ำหวานจากดอกไม้
 7. 15. ตัวอ้วนชอบเล่นโคลน
 8. 16. สัตว์ที่คนมักจะขี่กัน
 9. 18. สัตว์บกที่ตัวใหญ่ที่สุด
 10. 19. สัตว์ที่เป็นพาหนะในทะเลทราย
 11. 21. มันตัวเล็กชอบแทะของ
 12. 24. สัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุด
Down
 1. 1. สัตว์ที่มีเขาสวยงาม
 2. 2. มันตัวลายสีขาวดำ
 3. 4. มันเดิน บิน และว่ายน้ำได้
 4. 5. เจ้าป่า
 5. 8. ตัวเล็กแต่แข็งแรง
 6. 9. มันคอยาวมาก
 7. 10. ตัวมันยาวเลื้อยไปมา
 8. 11. ขนมันนุ่มฟูสีขาว
 9. 12. เพื่อนทีดีขอบมนุษย์
 10. 15. ตัวที่ชอบกินไผ่
 11. 17. นกตาโต
 12. 19. มันชอบจับหนู
 13. 20. ชอบห้อยโหนไปมา
 14. 22. ลำตัวมีสีเหลืองทอง และมีจุดหรือลายสีดำ
 15. 23. เลื้ยงไว้ผลิตนม