ATOMI

12345678910
Across
  1. 4. atomin negatiivisesti varautunut perushiukkanen
  2. 6. paikka, jossa elektronit liikkuvat
  3. 8. atomin varaukseton perushiukkanen
  4. 9. ilmoittaa ytimessä olevien protonien ja neutronien yhteismäärän
  5. 10. alkuaineen pienin rakenneosanen
Down
  1. 1. kertoo protonien lukumäärän
  2. 2. atomin positiivisesti varautunut perushiukkanen
  3. 3. alkuaine, jonka järjestysluku on kaksi
  4. 5. yksinkertaisin atomi
  5. 7. saman alkuaineen atomi,jolla neutronien määrä vaihtelee