Switch Layout
Clear Puzzle
Share Focus Mode

back to school

12345678910
Across
  1. 5. zonder toestemming van school wegblijven.
  2. 6. thuis les krijgen als ziek bent.
  3. 8. college van bestuurs.
  4. 9. (onderwijs) periode van drie maanden.
  5. 10. geheel van ambtenaren.
Down
  1. 1. alleen werken.
  2. 2. langdurig.
  3. 3. rekenkundige, wiskundige opgave; som.
  4. 4. honderdste deel; per honderd (symbool: %).
  5. 7. uitdrukken tot uitdrukking komen merkbaar worden, blijken.