Bahasa Jawa SD

12345678910
Across
 1. 2. Wulan kamardikan Republik Indonesia.
 2. 4. Gundhul-gundhul pacul cul ....
 3. 6. Devi ... gula ing warung.
 4. 8. Aku ngombe teh, Bapak ... kopi.
 5. 9. Saben sore Wulan nyirami ...
 6. 10. Wayah istirahat bocah-bocah pada ... ing kantin.
Down
 1. 1. Basa kramane turu
 2. 3. Rina bocah pinter amarga sregep ...
 3. 5. Anak wedus.
 4. 6. Ibu ... menyang Salatiga.
 5. 7. Panengahe Pandawa/jeneng liyane Janaka.