Balio Sruogos pažinimas

12345678910111213141516
Across
 1. 4. Kuriame amžiuje mirė Balys Sruoga?
 2. 6. Kokia yra žinomiausia Balio Sruogos knyga?(Du žodžiai be tarpo)
 3. 7. Miestas kuriame yra Baliui Sruogai skirta atminimo lenta?
 4. 9. Ką Balys Sruoga įsigijo, galvodamas ,kad laimės paskelbtą dramos konkursą?
 5. 11. Kokia buvo Vandos Daugirdaitės profesija?
 6. 12. Koks buvo draugijos, kuriai priklausė Balys Sruoga, pavadinimas?
 7. 15. Kur yra Balio Sruogos gimtinė?
 8. 16. Kokio miesto institute studijavo Balys Sruoga?
Down
 1. 1. Koks buvo Balio Sruogos žmonos vardas?
 2. 2. Dienraščio pavadinimas, kuriame 1920- 1923 Balys Sruoga dirbo redaktoriumi?
 3. 3. Kuo užsiėmė Balio Sruogos tėvų šeima?
 4. 5. Kur dirbo Balys koncentracijos stovykloje?
 5. 8. Vienas iš daugelio Balio Sruogos slapyvardžių?
 6. 10. Koks buvo Balio Sruogos dukros vardas?
 7. 13. Į kokią koncentracijos stovyklą buvo išvežtas Balys Sruoga?
 8. 14. Kokiose kapinėse palaidotas Balys Sruoga?