Switch Layout
Clear Puzzle
Share Focus Mode

BANOVINA HRVATSKA

1234567891011
Across
 1. 2. Tko je bio ogorčen time da je Hrvatska dobila premalo i da je ostala u Jugoslaviji?
 2. 5. Tko je naslijedio Stjepana Radića u vodstvu HSS?
 3. 6. Sporazumom Cvetković-Maček 26.8.1939. nastala je
 4. 7. Koji je grad bio priključen B.H. a bio je u sastavu Zetske banovine?
 5. 10. Tko je bio predsjednik vlade nakon izbora 1935. godine?
 6. 11. Koji je bio najveći problem Hrvata u sastavu Kraljevine Jugoslavije?
Down
 1. 1. nakon nastanka B.H. došlo je do pitanja uređenja cijele države pa ja došlo do pitanja broja ____
 2. 3. Povezivanjem kojih dviju banovina je nastala Banovina Hrvatska?
 3. 4. Koga postavlja knez Pavle kao novog predsjednika vlade jer nije zadovoljan Stojadinovićem?
 4. 8. Tko je bio ogorčen uspostavom Banovine Hrvatske?
 5. 9. Tko je postao ban Banovine Hrvatske?