Switch Layout
Clear Puzzle
Share Focus Mode

BİRİNCİ ÜNİTE: TARİH ve ZAMAN

12345678910111213141516171819202122232425
Across
 1. 3. Tarih biliminde insanlığı etkileyen evrensel bir olayla başlayan ve evrensel bir olayla biten siyasi, sosyal ve ekonomik yönden benzerlikler gösteren dönemlere verilen isim
 2. 4. Tarih biliminde elde edilen verilerin birleştirildiği ve eserin yazım aşaması
 3. 10. İnsanın iskeletini, kafatasını inceleyen, elde ettiği bulguları ırklara göre sınıflandırarak tarihe yardımcı olan bilim dalı
 4. 11. Biri Milattan Önceki diğeri Milattan Sonraki döneme ait verilen iki tarih arasındaki zaman farkını bulmak için hangi işlem yapılır
 5. 13. Tarihte Ay yılını esas alan takvimi icat eden uygarlık
 6. 14. Osmanlı Devleti’nde devletin resmi tarihçilerine verilen isim
 7. 18. tarihçinin bir olayın tarihi veya çağı üzerinde yanılması, tarihi bir olgunun var olmadığı bir dönemde varmış gibi yansıtmasına verilen isim
 8. 21. Toprak ve su altında kalmış kalıntıların çıkartarak tarih bilimine yardımcı olan bilim dalı
 9. 22. Toplumların yaşayış, örf ve adetlerini inceleyerek tarih bilimine yardımcı olan bilim dalı
 10. 23. Geçmişten ders çıkarma amacının güdüldüğü pragmatik tarih yazıcılığı türü
 11. 24. Tarih biliminde elde edilen verilerin gerçekliğinin ve güvenilirliğinin tespit edildiği aşama
 12. 25. Osmanlı Devleti’nde mali işleri düzenlemek amacıyla kullanılan takvim
Down
 1. 1. Büyük Selçuklu Hükümdarı Melikşah tarafından Ömer Hayyam başkanlığında bir heyete yaptırılan takvim
 2. 2. Tarihte Ay yılını esas alan takvimi icat eden uygarlık
 3. 5. Türklerin tarihte kullandıkları takvimler içerisinde Ay yılını esas alan tek takvim
 4. 6. Devletlerin armalarını şekil ve anlam bakımından inceleyerek tarihe yardımcı olan bilim dalı
 5. 7. Eski yazıların incelenmesi ve çevrilmesi konusunda tarih bilimine yardımcı olan bilim dalı
 6. 8. tarih biliminde insanlar tarafından meydana getirilen, insanları ilgilendiren, başlangıç ve bitiş tarihi belli olan kısa süreli gelişme
 7. 9. Tarih biliminde teorik olarak (00) ile biten bir yıl ile başlayıp (99) ile biten bir yıl arasını ifade etmek için hangi kullanılan kavram
 8. 10. Geçmişte yaşamış şahısların adlarını inceleyerek tarihe yardımcı olan bilim dalı
 9. 12. Tarih biliminde elde edilen verilerin zaman, mekân ve konuya göre bölümlere ayrıldığı ve yazılacak eserin planının belirlendiği aşama
 10. 15. Eski paraları inceleyerek devletlerin siyasi ve ekonomik durumu hakkında bilgi veren bilim dalı
 11. 16. 1920’lerde Fransa’da ortaya çıkan, devlet ve siyaset merkezli tarih yazımını eleştiren oluşum
 12. 17. Hikâyeci Tarih Yazıcılığı’nın öncüsü olarak kabul edilen ünlü ilkçağ tarihçisi
 13. 19. İnsanların zamanı gün, ay ve yıl şeklinde dilimlere ayırmak suretiyle oluşturdukları cetvellere verilen isim
 14. 20. Temeli Mısır takvimine dayanan İyon, Yunan ve Roma Uygarlıkları tarafından geliştirilen ve günümüzde en yaygın kullanılan takvim
 15. 24. Geçmişte yaşamış insan topluluklarının her türlü faaliyetini yer-zaman belirterek, sebep-sonuç ilişkisi içerisinde, belgelere dayanarak, tarafsız bir şekilde inceleyen sosyal bilim