Switch Layout
Clear Puzzle
Share Focus Mode

BİRİNCİ ÜNİTE: TARİH ve ZAMAN BULMACASI - 1

123456789101112
Across
 1. 4. Tarih biliminde insanlığı etkileyen evrensel bir olayla başlayan ve evrensel bir olayla biten siyasi, sosyal ve ekonomik yönden benzerlikler gösteren dönemlere verilen isim
 2. 7. İnsanın iskeletini, kafatasını inceleyen, elde ettiği bulguları ırklara göre sınıflandırarak tarihe yardımcı olan bilim dalı
 3. 9. Toprak ve su altında kalmış kalıntıların çıkartarak tarih bilimine yardımcı olan bilim dalı
 4. 10. Büyük Selçuklu Hükümdarı Melikşah tarafından Ömer Hayyam başkanlığında bir heyete yaptırılan takvim
 5. 11. Türklerin tarihte kullandıkları takvimler içerisinde Ay yılını esas alan tek takvim
 6. 12. Tarih biliminde insanlar tarafından meydana getirilen, insanları ilgilendiren, başlangıç ve bitiş tarihi belli olan kısa süreli gelişme
Down
 1. 1. Geçmişten ders çıkarma amacının güdüldüğü pragmatik tarih yazıcılığı türü
 2. 2. 1920’lerde Fransa’da ortaya çıkan, devlet ve siyaset merkezli tarih yazımını eleştiren oluşum
 3. 3. Tarih biliminde elde edilen verilerin gerçekliğinin ve güvenilirliğinin tespit edildiği aşama
 4. 5. Eski yazıların incelenmesi ve çevrilmesi konusunda tarih bilimine yardımcı olan bilim dalı
 5. 6. Tarihte Ay yılını esas alan takvimi icat eden uygarlık
 6. 8. Devletlerin armalarını şekil ve anlam bakımından inceleyerek tarihe yardımcı olan bilim dalı