Books

1234567891011
Across
 1. 3. (n)cốt truyện
 2. 4. (n)nhà phê bình
 3. 5. (n)truyện tranh; hài hước,
 4. 9. (n)trí tưởng tượng
 5. 11. (n)tựa, đầu đề
Down
 1. 1. (n)chủ đề, đề tài
 2. 2. fiction (n)khoa học viễn tưởng
 3. 3. (n)cá tính, nhân cách
 4. 6. (n)lãng mạn
 5. 7. (v)đề nghị
 6. 8. (n)kiến thức
 7. 10. (n)truyện ly kỳ