Computer

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748
Across
 1. 2. จอภาพ
 2. 4. ความผิดพลาดของคอม
 3. 7. ลำโพง
 4. 10. เครื่องกราดตรวจ
 5. 14. จอสัมผัส
 6. 17. แป้นพิมพ์
 7. 19. อุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอก
 8. 21. หน่วยรับเข้า
 9. 24. อุปกรณ์ประเภทแผ่น
 10. 25. เทปแม่เหล็ก
 11. 26. คำหรือคำศัพท์
 12. 27. ผู้ใช้
 13. 28. โมเด็มที่ส่งแฟกซ์ได้
 14. 31. ก้านควบคุม
 15. 32. การติดต่อ
 16. 37. ระบบคอมพิวเตอร์
 17. 38. เก็บข้อมูลและโปรแกรม
 18. 39. โปรแกรมเพาเวอร์พอยนต์
 19. 40. หน่วยควบคุม
 20. 41. ฮาร์ดดิสก์
 21. 44. ฐานข้อมูล
 22. 45. แผ่นบันทึก
 23. 47. หน่วยความจำหลัก
 24. 48. คอมพิวเตอร์
Down
 1. 1. โปรแกรมป้องกันไวรัส
 2. 2. เมาส์
 3. 3. เครื่องพิมพ์รายบรรทัด
 4. 5. เครื่องพิมพ์เลเซอร์
 5. 6. หน่วยความจำรอง
 6. 8. เป็นชื่อใช้เรียกซอฟต์แวร์
 7. 9. หน่วยส่งออก
 8. 11. สื่อประสม
 9. 12. ระบบขอมูล
 10. 13. หน่วยความจำแบบอ่าน
 11. 15. ตัวจัดการกับแผ่นต่างๆ
 12. 16. หน่วยเก็บข้อมูล
 13. 18. โปรแกรมเอกเซ
 14. 20. เครื่องพิมพ์
 15. 22. ปากกาแสง
 16. 23. บัญชีผู้ใช้
 17. 24. ระบบเครือข่าย
 18. 29. ชุดคำสั่งหรือโปรแกรม
 19. 30. โปรแกรมเวิร์ด
 20. 33. หน้าต่างของอินเตอร์เน็ต
 21. 34. การโหลดข้อมูล
 22. 35. แสดงเว็บของบริษัท
 23. 36. ลูกกลมควบคุม
 24. 42. รหัสของบางโปรแกรม
 25. 43. เครือข่าย
 26. 46. การเชื่อมต่อเครือข่าย