Countries

1234567891011121314151617181920
Across
 1. 2. Cuban
 2. 3. Cypriot
 3. 8. American
 4. 10. Norwegian
 5. 12. Portuguese
 6. 15. Paraguayan
 7. 17. Pakistani
 8. 19. German
 9. 20. French
Down
 1. 1. Welsh
 2. 4. Polish
 3. 5. Finnish
 4. 6. Brazilian
 5. 7. Lithuanian
 6. 9. Slovakian
 7. 11. Russian
 8. 13. Hungarian
 9. 14. Belgian
 10. 16. Georgian
 11. 18. Mexican