Ekološka valencija,temperatura

12345678910111213141516171819
Across
 1. 2. gradivna jedinica živih bića
 2. 5. najpovoljnija vrijednost ekološkog čimbenika
 3. 6. najmanji intenzitet ekološkog čimbenika
 4. 7. naziv za hladnokrvne organizme
 5. 8. organizmi uske ekološke valencije
 6. 11. naziv za ljetno mirovanje
 7. 12. sustav živih bića i neživog okoliša
 8. 14. biokatalizatori
 9. 15. naziv za zimski san
 10. 17. sve populacije na određenom prostoru
 11. 19. organizmi široke ekološke valencije
Down
 1. 1. jedinke iste vrste na istom staništu
 2. 3. čimbenici iz nežive prirode
 3. 4. naziv za toplokrvne organizme
 4. 9. čije je pravilo ekološkog minimuma
 5. 10. najveći intenzitet ekološkog čimbenika
 6. 13. čije pravilo tumači omjer P i V životinja
 7. 16. drugi naziv za stanište
 8. 17. područje Zemlje nastanjeno živim bićima
 9. 18. skup stanica s određenom funkcijom