FİİLDE KİP (Bu paylaşım siradandersler.com sitesine aittir.)

12345678910
Across
  1. 3. Bir işin daha yapılmadığını tasarlandığını belirten zaman hangisidir?
  2. 6. “Aslı odanı toplamalısın.” Cümlesinin kipi hangisidir?
  3. 8. “Matematik ödevini yapıyorum.” Cümlesinin zamanı nedir?
  4. 9. Bir işin zamanını ve kişisini bildiren kiplere ne denir?
  5. 10. Bir işin sürekli yapıldığı veya tekrar ettiği anlamı hangi zamanda vardır?
Down
  1. 1. Zaman ve kişi anlamı taşımayan kipler hangisidir?
  2. 2. Kip eki alana fiillere ne denir?
  3. 4. Eki olmayan tek kip hangisidir?
  4. 5. İşin kim tarafından yapıldığını belirten kip eklerine ne denir?
  5. 7. –mek, -mak eki alan fiillere ne denir?