Share Focus Mode

Finanțe publice, Cereteu R.

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738
Across
 1. 1. Aprobă în fiecare an legea bugetului
 2. 4. Factorul care influențează cheltuielile publice prin apariția necesității de cadre și specialități noi sau recalificarea celor existente
 3. 5. Are ca scop asigurarea utilizării resurselor în conformitate cu normele și direcțiile aprobate
 4. 6. Resursele financiare obținute prin vânzarea tezaurului național
 5. 9. Principiu prin care generațiile contemporane își asumă grija față de generațiile în etate
 6. 14. Un indicator al eficienței sociale a cheltuielilor pentru ocrotirea sănătății
 7. 15. Este cota TVA, aplicată la exportul de mărfuri
 8. 16. Situație în care cheltuielile bugetare depășesc veniturile bugetului
 9. 17. Acest principiu impune toate persoanele fizice și juridice să participe la asigurarea socială
 10. 18. Situația în care veniturile bugetului depășesc cheltuielile planificate
 11. 20. Control bugetar efectuat de către Parlament și Curtea Constituțională
 12. 23. Este achitată pentru acumularea resurselor necesare ocrotirii sănătății
 13. 27. Se apelează la el pentru a acoperi deficitul bugetar
 14. 30. Impozitele care sunt condiționate de mărimea veniturilor sau valoarea bunurilor
 15. 31. O condiție obligatorie pentru pensionarea cetățenilor
 16. 32. Politica ce determină volumul și cotele impozitului
 17. 33. O plată suplimentară achitată pentru încălcarea legislației fiscale
 18. 34. Cheltuielile publice pentru finanțarea acestui sector dețin cea mai mare pondere în cheltuielile pentru măsuri social-culturale
 19. 36. Asigură executarea bugetului
 20. 37. Funcția prin intermediul căruia statul înviorează sau susține dezvoltarea unei ramuri sau activități social-economică
 21. 38. Totalitatea de relații economice cu ajutorul cărora se acumulează, repartizează și utilizează fondurile bănești
Down
 1. 2. Politica ce determină masa bănească aflată în circulație
 2. 3. Prin achitarea ei sunt asigurate acumulările în BASS
 3. 7. Funcția prin care se distribuie o parte din PIB
 4. 8. Este un impozit ce limitează accesul la produsele nocive
 5. 10. Se acordă cetățenilor care și-au pierdut locul de muncă
 6. 11. Datoria acumulată față de persoanele fizice și juridice nerezidente
 7. 12. Politica ce protejează producătorii autohtoni
 8. 13. Cheltuieli publice destinate construcțiilor de fortificații militare
 9. 19. Acest principiu al procesului bugetar presupune efectuarea încasărilor și plăților bugetare în anumit timp și cu repetare periodică
 10. 21. Aceste impozite se includ în prețul de realizare a mărfurilor și duc la creșterea lui
 11. 22. O plată obligatorie a persoanelor fizice și juridice încasată de către stat în mărimi și termeni stabiliți prin lege
 12. 24. Factorul ce influențează cheltuielile publice prin migrația populației de la sate la orașe
 13. 25. O formă de protecție socială a studenților
 14. 26. Principalul plan financiar al statului
 15. 28. Se acordă la atingerea limitei de vârstă
 16. 29. Unul dintre bugetele ce formează bugetul public național
 17. 31. Reprezintă sursa principală de achitare a impozitelor
 18. 33. Reprezintă una din cotele cele mai des întâlnite a TVA
 19. 35. Cheltuielile ce asigură finanțarea activității cotidiene a organelor publice