fjalrkryq 3

1234567891011
Across
 1. 4. Marrëdhënie e varësi e ndërsjellë ndërmjet qenieve, sendeve ose dukurive.
 2. 7. Hapësira që ndan dy pika, dy vija, dy trupa a dy vende që nuk ndodhen ngjitur.
 3. 8. Botim i përditshëm ose periodik në shumë kopje.
 4. 9. Tërësia e krijimeve artistike të një populli.
 5. 10. Që i përket një kohe shumë të kaluar.
 6. 11. Pasuri shpirtërore, pikëpamje, zakone, virtyte që janë formuar historikisht në jetën e një populli dhe ruhen.
Down
 1. 1. Ai që i tregon dikujt rrugën nga të kalojë.
 2. 2. Simboli i një shteti, i një kombi.
 3. 3. Lloj i njohur i krijimtarisë gojore popullore, që ka formën e një tregimi.
 4. 5. Libër me fjalët e një gjuhe ose me termat e një fushe të caktuar.
 5. 6. Vjershë që këndohet sipas një melodie dhe që është një njësi muzikore-letrare.