GRADOVI KULTURE 2010.-2011.

12345678910111213
Across
 1. 2. Tallinn je glavni grad koje države?
 2. 5. Essen je ________ grad.
 3. 9. Kako se zove auhtoktono piće Tallinna?
 4. 10. Ukojoj se državi nalazi Turku?
 5. 11. Pečuh je ________ središte u Mađarskoj.
 6. 13. Turku je naj_____ grad Finske.
Down
 1. 1. U srednjem je vijeku grad Tallin je imao svog krvnika. Legenda kaže da mu loša sreća ide u susret. Pazite da ga ne sretnete. Zove se čovijek u ______ plaštu (boja).
 2. 3. Osim Tallinna koji još grad dijeli prijestoljnicu kulture 2011. godine?
 3. 4. Što je pečuh organizirao 10. siječnja kada se službeno predstavio kao prijestolnica kulture?
 4. 6. Osim Istanbula i Pečuha koji još grad s njima dijeli titulu prijestoljnice kulture 2010. godine?
 5. 7. Turku je oduvijek igrao ulogu Finskih _______ vrata prema Europi.
 6. 8. U kojoj se državi nalazi Pečuh?
 7. 12. Od tri grada koji dijele prijestoljnicu kulture 2010. godine koji grad ima najviše stanovnika?