Switch Layout
Clear Puzzle
Share Focus Mode

History

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536
Across
 1. 2. videjas akmens.
 2. 4. cilvēces vēstures periods, par kuru nav saglabājušās rakstiskas liecības. Tas ir vēstures senākais posms no cilvēka rašanās brīža līdz pirmās civilizācijas izveidošanās laikmetam.
 3. 9. Vēstures palīgnozare kas pēta radurakstus, dzimtu, atsevišķu ģimeņu un personu izcelšanos;
 4. 12. sens akmens.
 5. 14. Ģīmenē tēvs ir galvēnais.
 6. 15. Ticība, ka nemateraliem litam ir dvēsele.
 7. 16. Prasmīgais cilvēks.
 8. 17. "Vestures tevs".
 9. 19. Vēstures palīgnozare kas peta tautu, etnisko grupu izcelšanos, izvietojumu, kultūru un kultūrvēsturiskās saites starp tautām;
 10. 20. teorija par cilvēka izcelšanos no kura viedokla viss rada dievs.
 11. 22. Vēstures palīgnozare kas pēta cilvēka izcelšanos, kā arī cilvēka kultūras, saimnieciskās un sabiedriskās izpausmes.
 12. 23. vina reforma iedalija pilsonus 4 grupas.
 13. 24. Vēstures palīgnozare kas pēta, pēc kādām sistēmām dažādas tautas skaitījušas gadus un kādi tām bijuši kalendāri, kā arī palīdz noteikt vēsturisko avotu (dokumentu) rašanās laiku;
 14. 27. Vēstures palīgnozare kas pēta vēsturi, izmantojot lietiskos vēstures avotus - arheoloģijas pieminekļus (senlietas, būves, apbedījumus u.c.);
 15. 28. Vēstures palīgnozare kas pēta papīra naudaszīmju, monētu, dažādu žetonu, nozīmju un ordeņu vēsturi;
 16. 30. Vēstures palīgnozare kas pēta uzrakstus uz plāksnēm, klintīm, celtnēm un koka izstrādājumiem.
 17. 32. Teorija par cilvēka izcelšanos no kura viedokla cilveks izcelas no sunas.
 18. 35. viena ceturta daļa atēniešu 5. gs. p.m.ē. bija nepilsoņi jeb ...
 19. 36. Ticība, ka cilvēks radusies no kāda dzīvnieka, jeb auga.
Down
 1. 1. saja valsta kultūra izplatījās visā Tuvo Austrumu reģionā.
 2. 2. Ģīmenē māte ir svariga.
 3. 3. Kāds avots dod informāciju par citam tautam.
 4. 5. zinātne par cilvēces pagātni, par to, kā cilvēki dzīvoja senatnē, ar ko nodarbojās un par ko domāja.
 5. 6. cilvēks kurš izdomaja evoluvijas teoriju.
 6. 7. uzvarda cilveka kas pirmajam dalit aizvesture uz trim laikmetam.
 7. 8. Sapratīgais cilvēks.
 8. 10. Cilveki kuriem nav brivibai jeb nebrivie cilvekie.
 9. 11. avoti kuri ir trauki, monētas, ieroči.
 10. 12. griekijas parvaldnes forma
 11. 13. valsts izveidosana
 12. 18. ... laiki ir laika posms cilvēces vēsturē, kas ir starp aizvēsturi un viduslaiku sākumu Eiropā.
 13. 21. Vēstures palīgnozare kas pēta ģerboņu izcelsmi, attīstību, tajos esošos simbolus;
 14. 22. izmiruši cilvēkpērtiķi, kuriem bija gan cilvēku, gan pērtiķu pazīmes.
 15. 25. sis impērija radīja pamatu Eiropas viduslaiku sabiedrībai un Eiropas kultūrai.
 16. 26. cilveka speja ietekmet uz dabu un uz citiem cilvekiem.
 17. 28. jauns akmens.
 18. 29. Ticība, ka mīrušie piedalas mūsū dzīvē(... kults).
 19. 31. Teorija par cilvēka izcelšanos no kura viedokla cilveks radijas no citplanetiešiem vai citam planētam.
 20. 33. avoti kas izmantoti foto, zīmejumi, glēznas, kino.
 21. 34. idealas sabiedrības atelojums(vieta kurai nav)