Switch Layout
Clear Puzzle
Share Focus Mode

History

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839
Across
 1. 3. avoti kas izmantoti foto, zīmejumi, glēznas, kino.
 2. 6. griekijas parvaldnes forma
 3. 8. "Vestures tevs".
 4. 9. cilvēces vēstures periods, par kuru nav saglabājušās rakstiskas liecības. Tas ir vēstures senākais posms no cilvēka rašanās brīža līdz pirmās civilizācijas izveidošanās laikmetam.
 5. 12. saja valsta kultūra izplatījās visā Tuvo Austrumu reģionā.
 6. 15. izmiruši cilvēkpērtiķi, kuriem bija gan cilvēku, gan pērtiķu pazīmes.
 7. 18. cilvēks kurš izdomaja evoluvijas teoriju.
 8. 21. Ģīmenē tēvs ir galvēnais.
 9. 25. uzvarda cilveka kas pirmajam dalit aizvesture uz trim laikmetam.
 10. 26. Prasmīgais cilvēks.
 11. 28. Vēstures palīgnozare kas peta tautu, etnisko grupu izcelšanos, izvietojumu, kultūru un kultūrvēsturiskās saites starp tautām;
 12. 30. Vēstures palīgnozare kas pēta radurakstus, dzimtu, atsevišķu ģimeņu un personu izcelšanos;
 13. 33. Cilveki kuriem nav brivibai jeb nebrivie cilvekie.
 14. 34. teorija par cilvēka izcelšanos no kura viedokla viss rada dievs.
 15. 36. sens akmens.
 16. 37. Teorija par cilvēka izcelšanos no kura viedokla cilveks radijas no citplanetiešiem vai citam planētam.
 17. 38. avoti kuri ir trauki, monētas, ieroči.
 18. 39. sis impērija radīja pamatu Eiropas viduslaiku sabiedrībai un Eiropas kultūrai.
Down
 1. 1. Ticība, ka mīrušie piedalas mūsū dzīvē(... kults).
 2. 2. jauns akmens.
 3. 4. Teorija par cilvēka izcelšanos no kura viedokla cilveks izcelas no sunas.
 4. 5. Sapratīgais cilvēks.
 5. 7. idealas sabiedrības atelojums(vieta kurai nav)
 6. 10. viena ceturta daļa atēniešu 5. gs. p.m.ē. bija nepilsoņi jeb ...
 7. 11. Vēstures palīgnozare kas pēta papīra naudaszīmju, monētu, dažādu žetonu, nozīmju un ordeņu vēsturi;
 8. 13. Vēstures palīgnozare kas pēta, pēc kādām sistēmām dažādas tautas skaitījušas gadus un kādi tām bijuši kalendāri, kā arī palīdz noteikt vēsturisko avotu (dokumentu) rašanās laiku;
 9. 14. valsts izveidosana
 10. 16. Vēstures palīgnozare kas pēta cilvēka izcelšanos, kā arī cilvēka kultūras, saimnieciskās un sabiedriskās izpausmes.
 11. 17. Ģīmenē māte ir svariga.
 12. 19. cilveka speja ietekmet uz dabu un uz citiem cilvekiem.
 13. 20. vina reforma iedalija pilsonus 4 grupas.
 14. 22. Ticība, ka nemateraliem litam ir dvēsele.
 15. 23. ... laiki ir laika posms cilvēces vēsturē, kas ir starp aizvēsturi un viduslaiku sākumu Eiropā.
 16. 24. Vēstures palīgnozare kas pēta vēsturi, izmantojot lietiskos vēstures avotus - arheoloģijas pieminekļus (senlietas, būves, apbedījumus u.c.);
 17. 26. Vēstures palīgnozare kas pēta ģerboņu izcelsmi, attīstību, tajos esošos simbolus;
 18. 27. videjas akmens.
 19. 29. Kāds avots dod informāciju par citam tautam.
 20. 31. Vēstures palīgnozare kas pēta uzrakstus uz plāksnēm, klintīm, celtnēm un koka izstrādājumiem.
 21. 32. Ticība, ka cilvēks radusies no kāda dzīvnieka, jeb auga.
 22. 35. zinātne par cilvēces pagātni, par to, kā cilvēki dzīvoja senatnē, ar ko nodarbojās un par ko domāja.