Switch Layout
Clear Puzzle
Share Focus Mode

History

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536
Across
 1. 4. jauns akmens.
 2. 5. cilvēces vēstures periods, par kuru nav saglabājušās rakstiskas liecības. Tas ir vēstures senākais posms no cilvēka rašanās brīža līdz pirmās civilizācijas izveidošanās laikmetam.
 3. 7. Ticība, ka mīrušie piedalas mūsū dzīvē(... kults).
 4. 9. Prasmīgais cilvēks.
 5. 11. Vēstures palīgnozare kas peta tautu, etnisko grupu izcelšanos, izvietojumu, kultūru un kultūrvēsturiskās saites starp tautām;
 6. 12. cilvēks kurš izdomaja evoluvijas teoriju.
 7. 13. Ģīmenē māte ir svariga.
 8. 16. Vēstures palīgnozare kas pēta cilvēka izcelšanos, kā arī cilvēka kultūras, saimnieciskās un sabiedriskās izpausmes.
 9. 17. zinātne par cilvēces pagātni, par to, kā cilvēki dzīvoja senatnē, ar ko nodarbojās un par ko domāja.
 10. 19. vina reforma iedalija pilsonus 4 grupas.
 11. 21. uzvarda cilveka kas pirmajam dalit aizvesture uz trim laikmetam.
 12. 23. viena ceturta daļa atēniešu 5. gs. p.m.ē. bija nepilsoņi jeb ...
 13. 24. Ģīmenē tēvs ir galvēnais.
 14. 26. Vēstures palīgnozare kas pēta vēsturi, izmantojot lietiskos vēstures avotus - arheoloģijas pieminekļus (senlietas, būves, apbedījumus u.c.);
 15. 27. idealas sabiedrības atelojums(vieta kurai nav)
 16. 29. avoti kuri ir trauki, monētas, ieroči.
 17. 31. Vēstures palīgnozare kas pēta uzrakstus uz plāksnēm, klintīm, celtnēm un koka izstrādājumiem.
 18. 34. Ticība, ka nemateraliem litam ir dvēsele.
 19. 35. ... laiki ir laika posms cilvēces vēsturē, kas ir starp aizvēsturi un viduslaiku sākumu Eiropā.
 20. 36. saja valsta kultūra izplatījās visā Tuvo Austrumu reģionā.
Down
 1. 1. Kāds avots dod informāciju par citam tautam.
 2. 2. Ticība, ka cilvēks radusies no kāda dzīvnieka, jeb auga.
 3. 3. Cilveki kuriem nav brivibai jeb nebrivie cilvekie.
 4. 4. Vēstures palīgnozare kas pēta papīra naudaszīmju, monētu, dažādu žetonu, nozīmju un ordeņu vēsturi;
 5. 5. izmiruši cilvēkpērtiķi, kuriem bija gan cilvēku, gan pērtiķu pazīmes.
 6. 6. sens akmens.
 7. 8. valsts izveidosana
 8. 9. Sapratīgais cilvēks.
 9. 10. "Vestures tevs".
 10. 13. cilveka speja ietekmet uz dabu un uz citiem cilvekiem.
 11. 14. Vēstures palīgnozare kas pēta, pēc kādām sistēmām dažādas tautas skaitījušas gadus un kādi tām bijuši kalendāri, kā arī palīdz noteikt vēsturisko avotu (dokumentu) rašanās laiku;
 12. 15. griekijas parvaldnes forma
 13. 18. Teorija par cilvēka izcelšanos no kura viedokla cilveks izcelas no sunas.
 14. 20. Vēstures palīgnozare kas pēta radurakstus, dzimtu, atsevišķu ģimeņu un personu izcelšanos;
 15. 22. Teorija par cilvēka izcelšanos no kura viedokla cilveks radijas no citplanetiešiem vai citam planētam.
 16. 25. videjas akmens.
 17. 28. Vēstures palīgnozare kas pēta ģerboņu izcelsmi, attīstību, tajos esošos simbolus;
 18. 30. avoti kas izmantoti foto, zīmejumi, glēznas, kino.
 19. 32. sis impērija radīja pamatu Eiropas viduslaiku sabiedrībai un Eiropas kultūrai.
 20. 33. teorija par cilvēka izcelšanos no kura viedokla viss rada dievs.