History

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839
Across
 1. 1. viena ceturta daļa atēniešu 5. gs. p.m.ē. bija nepilsoņi jeb ...
 2. 5. "Vestures tevs".
 3. 8. sens akmens.
 4. 11. Vēstures palīgnozare kas pēta cilvēka izcelšanos, kā arī cilvēka kultūras, saimnieciskās un sabiedriskās izpausmes.
 5. 15. ... laiki ir laika posms cilvēces vēsturē, kas ir starp aizvēsturi un viduslaiku sākumu Eiropā.
 6. 16. Cilveki kuriem nav brivibai jeb nebrivie cilvekie.
 7. 17. avoti kas izmantoti foto, zīmejumi, glēznas, kino.
 8. 19. sis impērija radīja pamatu Eiropas viduslaiku sabiedrībai un Eiropas kultūrai.
 9. 20. Vēstures palīgnozare kas pēta vēsturi, izmantojot lietiskos vēstures avotus - arheoloģijas pieminekļus (senlietas, būves, apbedījumus u.c.);
 10. 21. Kāds avots dod informāciju par citam tautam.
 11. 22. cilvēks kurš izdomaja evoluvijas teoriju.
 12. 23. Ģīmenē tēvs ir galvēnais.
 13. 24. Vēstures palīgnozare kas pēta radurakstus, dzimtu, atsevišķu ģimeņu un personu izcelšanos;
 14. 27. Vēstures palīgnozare kas peta tautu, etnisko grupu izcelšanos, izvietojumu, kultūru un kultūrvēsturiskās saites starp tautām;
 15. 28. saja valsta kultūra izplatījās visā Tuvo Austrumu reģionā.
 16. 29. valsts izveidosana
 17. 32. Ticība, ka nemateraliem litam ir dvēsele.
 18. 34. vina reforma iedalija pilsonus 4 grupas.
 19. 35. Teorija par cilvēka izcelšanos no kura viedokla cilveks radijas no citplanetiešiem vai citam planētam.
 20. 37. idealas sabiedrības atelojums(vieta kurai nav)
 21. 39. Ticība, ka cilvēks radusies no kāda dzīvnieka, jeb auga.
Down
 1. 1. videjas akmens.
 2. 2. zinātne par cilvēces pagātni, par to, kā cilvēki dzīvoja senatnē, ar ko nodarbojās un par ko domāja.
 3. 3. Vēstures palīgnozare kas pēta ģerboņu izcelsmi, attīstību, tajos esošos simbolus;
 4. 4. Sapratīgais cilvēks.
 5. 6. Prasmīgais cilvēks.
 6. 7. Vēstures palīgnozare kas pēta, pēc kādām sistēmām dažādas tautas skaitījušas gadus un kādi tām bijuši kalendāri, kā arī palīdz noteikt vēsturisko avotu (dokumentu) rašanās laiku;
 7. 9. Ģīmenē māte ir svariga.
 8. 10. uzvarda cilveka kas pirmajam dalit aizvesture uz trim laikmetam.
 9. 12. Vēstures palīgnozare kas pēta papīra naudaszīmju, monētu, dažādu žetonu, nozīmju un ordeņu vēsturi;
 10. 13. izmiruši cilvēkpērtiķi, kuriem bija gan cilvēku, gan pērtiķu pazīmes.
 11. 14. teorija par cilvēka izcelšanos no kura viedokla viss rada dievs.
 12. 18. cilveka speja ietekmet uz dabu un uz citiem cilvekiem.
 13. 25. Teorija par cilvēka izcelšanos no kura viedokla cilveks izcelas no sunas.
 14. 26. Vēstures palīgnozare kas pēta uzrakstus uz plāksnēm, klintīm, celtnēm un koka izstrādājumiem.
 15. 30. avoti kuri ir trauki, monētas, ieroči.
 16. 31. cilvēces vēstures periods, par kuru nav saglabājušās rakstiskas liecības. Tas ir vēstures senākais posms no cilvēka rašanās brīža līdz pirmās civilizācijas izveidošanās laikmetam.
 17. 33. jauns akmens.
 18. 36. Ticība, ka mīrušie piedalas mūsū dzīvē(... kults).
 19. 38. griekijas parvaldnes forma