Switch Layout
Clear Puzzle
Share Focus Mode

History

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839
Across
 1. 4. Vēstures palīgnozare kas pēta ģerboņu izcelsmi, attīstību, tajos esošos simbolus;
 2. 9. Vēstures palīgnozare kas peta tautu, etnisko grupu izcelšanos, izvietojumu, kultūru un kultūrvēsturiskās saites starp tautām;
 3. 11. Ticība, ka mīrušie piedalas mūsū dzīvē(... kults).
 4. 12. idealas sabiedrības atelojums(vieta kurai nav)
 5. 13. Teorija par cilvēka izcelšanos no kura viedokla cilveks izcelas no sunas.
 6. 16. Vēstures palīgnozare kas pēta uzrakstus uz plāksnēm, klintīm, celtnēm un koka izstrādājumiem.
 7. 17. Ģīmenē tēvs ir galvēnais.
 8. 18. Prasmīgais cilvēks.
 9. 19. Ticība, ka nemateraliem litam ir dvēsele.
 10. 21. Sapratīgais cilvēks.
 11. 24. Vēstures palīgnozare kas pēta cilvēka izcelšanos, kā arī cilvēka kultūras, saimnieciskās un sabiedriskās izpausmes.
 12. 26. Vēstures palīgnozare kas pēta papīra naudaszīmju, monētu, dažādu žetonu, nozīmju un ordeņu vēsturi;
 13. 31. avoti kuri ir trauki, monētas, ieroči.
 14. 32. saja valsta kultūra izplatījās visā Tuvo Austrumu reģionā.
 15. 33. uzvarda cilveka kas pirmajam dalit aizvesture uz trim laikmetam.
 16. 35. cilvēks kurš izdomaja evoluvijas teoriju.
 17. 36. zinātne par cilvēces pagātni, par to, kā cilvēki dzīvoja senatnē, ar ko nodarbojās un par ko domāja.
 18. 39. sens akmens.
Down
 1. 1. cilveka speja ietekmet uz dabu un uz citiem cilvekiem.
 2. 2. "Vestures tevs".
 3. 3. Vēstures palīgnozare kas pēta radurakstus, dzimtu, atsevišķu ģimeņu un personu izcelšanos;
 4. 5. Cilveki kuriem nav brivibai jeb nebrivie cilvekie.
 5. 6. videjas akmens.
 6. 7. valsts izveidosana
 7. 8. Ticība, ka cilvēks radusies no kāda dzīvnieka, jeb auga.
 8. 10. izmiruši cilvēkpērtiķi, kuriem bija gan cilvēku, gan pērtiķu pazīmes.
 9. 14. avoti kas izmantoti foto, zīmejumi, glēznas, kino.
 10. 15. Teorija par cilvēka izcelšanos no kura viedokla cilveks radijas no citplanetiešiem vai citam planētam.
 11. 18. Vēstures palīgnozare kas pēta, pēc kādām sistēmām dažādas tautas skaitījušas gadus un kādi tām bijuši kalendāri, kā arī palīdz noteikt vēsturisko avotu (dokumentu) rašanās laiku;
 12. 20. viena ceturta daļa atēniešu 5. gs. p.m.ē. bija nepilsoņi jeb ...
 13. 22. ... laiki ir laika posms cilvēces vēsturē, kas ir starp aizvēsturi un viduslaiku sākumu Eiropā.
 14. 23. jauns akmens.
 15. 25. Vēstures palīgnozare kas pēta vēsturi, izmantojot lietiskos vēstures avotus - arheoloģijas pieminekļus (senlietas, būves, apbedījumus u.c.);
 16. 27. Ģīmenē māte ir svariga.
 17. 28. cilvēces vēstures periods, par kuru nav saglabājušās rakstiskas liecības. Tas ir vēstures senākais posms no cilvēka rašanās brīža līdz pirmās civilizācijas izveidošanās laikmetam.
 18. 29. griekijas parvaldnes forma
 19. 30. teorija par cilvēka izcelšanos no kura viedokla viss rada dievs.
 20. 34. Kāds avots dod informāciju par citam tautam.
 21. 37. vina reforma iedalija pilsonus 4 grupas.
 22. 38. sis impērija radīja pamatu Eiropas viduslaiku sabiedrībai un Eiropas kultūrai.