"Kali jeść, Kali pić" - co tak naprawdę wiemy o własnym języku?

123456789101112
Across
 1. 2. "Ch" w w języku kraju nad Wisłą i Odrą wymienia się do...
 2. 3. Liczba polskich samogłosek (łącznie z nosowymi).
 3. 7. Najwybitniejszy słowiański poeta okresu renesansu nazywał się...
 4. 8. Zapyla kwiaty. Niezwykle pracowity owad z wyjątkiem w zapisie.
 5. 10. Czy wyraz "półkownik" jest zapisany prawidłowo?
 6. 11. Od tego wyrazu pochodzi nazwa"górnik".
 7. 12. Jeden z wyjątków: wyraz rozpoczynający się od "ó".
Down
 1. 1. Odpowiada na pytanie "kto?" oraz "co?".
 2. 4. Nazwy mieszkańców miast zapisujemy ... literą.
 3. 5. Takich wyrazów znajdziemy w języku polskim zaledwie dwa. Jeden z nich to rzeka Boh, a drugi... Dodamy jeszcze, że wymienia się on do "ż".
 4. 6. Mianownik od słowa "tchu".
 5. 7. Prawie zawsze kończy zdanie oznajmujące.
 6. 8. Mieszkaniec stolicy Czech.
 7. 9. Jedna z najdłuższych polskich rzek. Jej nazwę wymawiamy tak samo jak "Bóg" oraz "buk".