KNJIŽNICA

1234567891011121314151617181920
Across
 1. 3. Poimenuj dejavnost, ki omogoča, da kdo kaj dobi v začasno uporabo z obveznostjo, da se to vrne, npr. knjige.
 2. 8. Poimenuj prostor ali stavbo, ki sistematsko shranjuje, ureja in izposoja gradivo.
 3. 9. Zapiši oznako za starostno stopnjo bralcev po 14./15. letu starosti, označena je s črko M.
 4. 10. Kako imeujemo zbirko predmetov, danih, postavljenih na ogled, npr. v knjižnici knjge na določeno temo ali knjižne novosti?
 5. 12. kako imenujemo pisavo, ki so jo uporabljali v starem Egiptu?
 6. 14. Poimenuj pisavo za slepe in slabovdne, iznašel jo je slepi deček Louis Braill.
 7. 15. Zapiši kratico za knjižnično inforamcijsko znanje, ure izvajamo v medpredmetnih povezavah med šolsko knjižnico in posameznimi predmeti.
 8. 18. Zapiši oznako za poljudnoznanstveno literaturo (knjige o živalih, človeškem telesu, gradovih ...). Z njo dopolnjuješ znanje pridobljeno pri pouku.
 9. 19. Poimenuj rokopisno knjigo iz dobe pred iznajdbo tiska.
 10. 20. Kako imenujemo opravilo s katerim na koncu dela (seminarska, raziskovalna naoga) zapišemo uporabljeno gradivo, vire ponavadi v abecednem vrstnem redu priimkov avtorjev?
Down
 1. 1. Zapiši kratici za bralno značko.
 2. 2. Poimenuj zbirko gradiva, ki se iz knjižnice ne izposoja, namenjeno je čitalniški uporabi, ima oznako PZ.
 3. 4. Poimenuj lit. pripoved, v kateri se dogajajo neverjetne, samo v domišljiji mogoče stvari in v kateri navadno zmaga dobro.
 4. 5. Zapiši kako poimenujemo najmlajšo starostno stopnjo bralcev, označena je s črko C.
 5. 6. Kako imejujemo osebo, ki z ilustracijami dopolni besedilo zgodbe?
 6. 7. Zapiši oznako za starostno stopnjo bralcev od 10. do 14. leta, označena je s črko P.
 7. 8. Poimenuj sistematični seznam knjig z določenimi podatki (avtor, naslov, leto izdaje, založba.
 8. 11. Kako imenujemo pisno podlago pridobljeno iz obdelanih živalskih kož?
 9. 13. Zapiši, kaj se skriva pod oznako s črko L, gradiva so se prenešala z ustnim izročilom iz roda v rod.
 10. 16. Kako pimenujemo znak za glas?
 11. 17. Zapiši kratice za univerzalno decimalno klasifikacijo, uporabljamo jo za ureditev gradiva po znanstvenih disciplinah, strokah.