PDF Word Share

Krim

                                                       
                                                       
                                                       
                                                     
                                                     
                                         
                                         
                                                 
                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                         
                                               
                                               
                         
                                                 
                                       
                                     
                                                     
                                                       
                                                       
                                                       
                                                 
Across
 1. 4. en person, der dømmer den kriminelle
 2. 5. en forbrydelse, hvor man stjæler andres ejendom
 3. 7. den jurist, der fører ens sag i retten
 4. 11. en pengestraf
 5. 12. et alternativ til straf, hvor man arbejder gratis
 6. 14. en forbrydelse hvor man truer sig til andres ejendom
 7. 15. en forbrydelse der består i at tvinge en person til sex
 8. 16. en forbrydelse, der består i at skade en anden person fysisk
Down
 1. 1. en kriminel person
 2. 2. et stykke elektronik, der gør det muligt at være i fængsel derhjemme
 3. 3. en proces der bringer en dømt tilbage til samfundet
 4. 6. et adjektiv en straf, man skal afsone under alle omstændigheder
 5. 8. den person, der fører sagen for politiet
 6. 9. et adjektiv om en straf, man kun skal afsone, hvis man bryder loven igen
 7. 10. en institution, der dømmer folk
 8. 13. et sted hvor man spærrer forbrydere inde